Chat0915647111-0916708483

Cho Thuê xe Du lịch – Hà nội , TP HCM | Chuyên thuê xe du lịch,lễ hội.Cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ.0915647111

Cho Thuê xe Du lịch – Hà nội , TP HCM | Chuyên thuê xe du lịch,lễ hội.Cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ.0915647111

THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Kia
Dòng xe:
Limousine
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Kia
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2013, 2014, 2015, 2016
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
Trằng
Giá thuê:
Thỏa thuận
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2015
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
đen, trắng
Giá thuê:
27.000.000đ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Hyundai
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2015-2019
Kiểu xe:
35 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
2400000đ Khứ Hồi
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Hyundai
Dòng xe:
Crossover
Đời xe:
Kiểu xe:
29 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
1800000 Khứ Hồi
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Ford
Dòng xe:
Limousine
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
1200000đ Khứ hồi
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2015-2019
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
600.000đ Khứ Hồi
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2015
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
đen, trắng
Giá thuê:
Liên hệ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2015
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
đen, trắng
Giá thuê:
Liên hệ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2015
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
đen, trắng
Giá thuê:
Liên hệ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Kia
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
2013, 2014, 2015, 2016
Kiểu xe:
7 chỗ
Màu xe:
Trằng
Giá thuê:
Thỏa thuận
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
35 chỗ
Màu xe:
Trắng
Giá thuê:
THÔNG TIN CƠ BẢN
Nhãn hiệu:
Toyota
Dòng xe:
Sedan
Đời xe:
Kiểu xe:
4 chỗ
Màu xe:
Đen, nâu
Giá thuê:
Liên hệ